Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
ความรู้ทั่วไป
 
ความรู้ทั่วไป   ประกาศภาวะฉุกคิด ตอน "Dyslexia ความผิดปกติทางการอ่าน"
รายการ: ประกาศภาวะฉุกคิด
พิธีกร: วิญญ วงศ์สุรวัฒน์ (จอห์น)
แขกรับเชิญ: รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
                  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
หมายเหตุ: ประกาศภาวะฉุกคิด เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทวาไรตี้โชว์ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 
ความรู้ทั่วไป   เด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

เนื้อหาความรู้
ผู้เขียน:  รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
            อาจารย์ชนิดา มิตรานันท์
            สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
 
 
ความรู้ทั่วไป   การสอนแบบวอลดอร์ฟจะพัฒนาเด็กได้อย่างไร

เนื้อหาความรู้
อ้างอิงจากหนังสือ:  นวัตกรรมปฐมวัย
ผู้แต่ง:  ศาตราจารย์ ดร.อารี  สัณหฉวี
ปีที่พิมพ์:  2537
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :