Login
     
 
ประกาศ
 
โครงการ ตั้งไข่ : บริการคัดกรองตรวจวัดพัฒนาการเด็ก อายุ 4-7 ปี - Monday, January 19, 2015

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ ตั้งไข่ โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษขั้นแรก สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงเปิดให้บริการคัดกรองตรวจวัดพัฒนาการ เด็กที่อายุระหว่าง 4-7 ปี โดยมีบริการดังต่อไปนี้ 1.ทดสอบการพูดไม่ชัด 2.ตรวจวัดความบกพร่องเด็กวัยเรียน 3.วัดแววความสามารถพิเศษเบื้องต้น ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15639

 
กิจกรรมวัดแววความสามารถพิเศษ - Monday, January 05, 2015

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม "วัดแววความสามารถพิเศษ" รอบที่ 1/2558 เริ่มวันเสาร์ที่ 31 มกราคม – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Thursday, December 11, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอภิปรายเกี่ยวกับ “โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเพื่อความยั่งยืน”
By rise @ 1:22 PM :: 54 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอภิปรายเกี่ยวกับ “โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเพื่อความยั่งยืน” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการองค์ความรู้ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมเพชร ชั้น 11 โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Read More..
Thursday, December 04, 2014
ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
By rise @ 3:56 PM :: 67 Views

รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์สมใจ ศิริโภค ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557

Read More..
Thursday, December 04, 2014
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา
By rise @ 3:51 PM :: 54 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2557

Read More..
Wednesday, November 26, 2014
ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ก้าวสู่ปีที่ 7
By rise @ 5:34 PM :: 65 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และอาจารย์ของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ก้าวสู่ปีที่ 7 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

Read More..
Wednesday, October 22, 2014
ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มศว เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 40 ปี
By rise @ 5:35 PM :: 154 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบ 40 ปี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Read More..
Page 4 of 35First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :