Login
     
 
ประกาศ
 
ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS) - Thursday, September 04, 2014

ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานการเรียนการสอนทุกคณะ สำรวจข้อมูลนิสิตพิการในหน่วยงานของท่าน ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาช่วยเหลือนิสิตพิการต่อไป โดยสามารถส่งข้อมูลดังกล่าว (ตามเอกสารแนบ) ไปยัง นายจีรพัฒน์ ศิริรักษ์ ศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาคาร 28 ตึกสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ชั้น 1 หรือโทรสาร หมายเลข 02-649-5000 ต่อ 15639 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2557
ดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ

 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Tuesday, July 15, 2014
อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมโดยอาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ณ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ
By rise @ 9:35 AM :: 40 Views

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและงานแนะแนวการศึกษา โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ จัดอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนร่วมโดยอาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูเข้าใจนักเรียนพิเศษและสามารถจัดการเรียนการสอนการวัดผลให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสม

Read More..
Monday, July 07, 2014
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 8 ปี
By rise @ 3:54 PM :: 50 Views

คณะอาจารย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 8 ปี วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Read More..
Monday, July 07, 2014
ประชุมผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเข้าค่าย “ปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน”
By rise @ 3:27 PM :: 33 Views

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดค่าย “ปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการประชุมผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเข้าค่ายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และยังมีอาจารย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์จากภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเด็กร่วมให้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

Read More..
Monday, July 07, 2014
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
By rise @ 3:14 PM :: 24 Views

คณะผู้วิจัยและวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

Read More..
Monday, June 30, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะอาจารย์ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการศึกษา RAYONG EDUCATION EXPO
By rise @ 3:42 PM :: 33 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรเรื่อง สร้างลูกอย่างไรให้เป็นนักคิด และจัดกิจกรรมวัดแววความสามารถเบื้องต้นโดยคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้แก่เด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมการศึกษา RAYONG EDUCATION EXPO ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557

Read More..
Page 4 of 30First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :