Login
     
 
ประกาศ
 
โครงการ ตั้งไข่ : บริการคัดกรองตรวจวัดพัฒนาการเด็ก อายุ 4-7 ปี - Monday, January 19, 2015

มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดโครงการ ตั้งไข่ โดยมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษขั้นแรก สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจึงเปิดให้บริการคัดกรองตรวจวัดพัฒนาการ เด็กที่อายุระหว่าง 4-7 ปี โดยมีบริการดังต่อไปนี้ 1.ทดสอบการพูดไม่ชัด 2.ตรวจวัดความบกพร่องเด็กวัยเรียน 3.วัดแววความสามารถพิเศษเบื้องต้น ทุกวันอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15639

 
กิจกรรมวัดแววความสามารถพิเศษ - Monday, January 05, 2015

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรม "วัดแววความสามารถพิเศษ" รอบที่ 1/2558 เริ่มวันเสาร์ที่ 31 มกราคม – วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 ณ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียด
ดาวน์โหลดใบสมัคร

 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Friday, September 26, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการ และนักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เข้าร่วมงานสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ปี 2557
By rise @ 3:51 PM :: 83 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการ และนักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมงานสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ปี 2557 โดยได้นำเสนอผลสำเร็จในการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กอย่างยั่งยืน จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 16 และ 18 กันยายน 2557

Read More..
Friday, September 26, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว นำเสนอผลงานวิจัยฯ ในงานการศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
By rise @ 3:44 PM :: 61 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียนรวมเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ช่วยเหลือและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ:การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ในงานการศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

Read More..
Friday, September 26, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้นำเสนอผลงานฯ ในงานการศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
By rise @ 3:38 PM :: 82 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้นำเสนอผลงานวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice ด้านสื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวมในงานการศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

Read More..
Wednesday, September 17, 2014
ร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในงาน "วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี" และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557
By rise @ 2:02 PM :: 46 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในงาน "วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี" และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557

Read More..
Wednesday, September 03, 2014
มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
By rise @ 11:23 AM :: 44 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

Read More..
Page 4 of 33First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :