Login
     
 
ประกาศ
 
ศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS) - Thursday, February 14, 2013

ศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ขอเชิญชวนนิสิตพิการเข้ามาดาวน์โหลดแบบสำรวจความต้องการ การสนับสนุนสำหรับนิสิตพิการได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ

 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Friday, May 16, 2014
ประชุมผู้ปกครองที่พาบุตร-หลานเข้าร่วมโครงการบริการวินิจฉัยศักยภาพครบวงจร
By rise @ 4:59 PM :: 42 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ลินดา เยห์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ และอาจารย์ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล อาจารย์ประจำสถาบันฯ ประชุมผู้ปกครองที่พาบุตร-หลานเข้าร่วมโครงการบริการวินิจฉัยศักยภาพครบวงจร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักทดสอบทางจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Friday, May 16, 2014
คณะอาจารย์สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาโรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
By rise @ 4:38 PM :: 27 Views

อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข และอาจารย์ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดให้แก่ครูโรงเรียนร่มเกล้าและโรงเรียนเครือข่าย และติดตามผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาโรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

Read More..
Thursday, May 08, 2014
อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี
By rise @ 10:06 AM :: 37 Views

อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสครบรอบ 3 ปี วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Read More..
Thursday, May 08, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาสวันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By rise @ 9:57 AM :: 37 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ณ อนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ เนื่องในโอกาสคล้ายวันประกาศตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง หรือ วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

Read More..
Tuesday, April 15, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เป็นวิทยากรเรื่อง “กิจกรรมสร้างเสริมการคิดนอกกรอบ และคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์” ให้กับตัวแทนเยาวชนจากภาคใต้ ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี
By rise @ 9:22 AM :: 37 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรเรื่อง “กิจกรรมสร้างเสริมการคิดนอกกรอบ และคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์” ในโครงการอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน (Move World Together) โดยมีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จากภาคใต้ จำนวน 98 คน ณ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี เมื่อวันที่ 4-6 เมษายน 2557

Read More..
Page 4 of 29First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :