Login
     
 
ประกาศ
 
ศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS) - Thursday, February 14, 2013

ศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ขอเชิญชวนนิสิตพิการเข้ามาดาวน์โหลดแบบสำรวจความต้องการ การสนับสนุนสำหรับนิสิตพิการได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ

 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Monday, July 07, 2014
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
By rise @ 3:14 PM :: 21 Views

คณะผู้วิจัยและวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

Read More..
Monday, June 30, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะอาจารย์ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการศึกษา RAYONG EDUCATION EXPO
By rise @ 3:42 PM :: 28 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรเรื่อง สร้างลูกอย่างไรให้เป็นนักคิด และจัดกิจกรรมวัดแววความสามารถเบื้องต้นโดยคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้แก่เด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมการศึกษา RAYONG EDUCATION EXPO ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557

Read More..
Thursday, June 12, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง “เติมอาหารกาย เสริมอาหารใจ บำรุงอาหารสมอง” ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park
By rise @ 6:01 PM :: 34 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง “เติมอาหารกาย เสริมอาหารใจ บำรุงอาหารสมอง” ในงานแถลงข่าวโครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 9 ก้าวสู่อาเซียน ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557

Read More..
Friday, May 16, 2014
ประชุมผู้ปกครองที่พาบุตร-หลานเข้าร่วมโครงการบริการวินิจฉัยศักยภาพครบวงจร
By rise @ 4:59 PM :: 48 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร.ลินดา เยห์ หัวหน้าศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ และอาจารย์ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล อาจารย์ประจำสถาบันฯ ประชุมผู้ปกครองที่พาบุตร-หลานเข้าร่วมโครงการบริการวินิจฉัยศักยภาพครบวงจร เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักทดสอบทางจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Friday, May 16, 2014
คณะอาจารย์สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาโรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
By rise @ 4:38 PM :: 34 Views

อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข และอาจารย์ธิดารัตน์ ศักดิ์วีระกุล อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิดให้แก่ครูโรงเรียนร่มเกล้าและโรงเรียนเครือข่าย และติดตามผลการจัดตั้งศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาโรงเรียนร่มเกล้า ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

Read More..
Page 4 of 29First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :