Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Saturday, August 09, 2014
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนากิจการภาคสังคมเพื่อคนพิการในระดับอาเซียน
By rise @ 9:59 AM :: 39 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เยี่ยมชมนิทรรศการของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ในงานสัมมนากิจการภาคสังคมเพื่อคนพิการในระดับอาเซียน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษให้การต้อนรับและร่วมถ่ายภาพที่ระลึก ณ ห้องประชุมอมารี ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Read More..
Saturday, August 09, 2014
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี
By rise @ 9:54 AM :: 27 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Read More..
Friday, August 08, 2014
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556
By rise @ 10:38 AM :: 39 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และมีการสัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากรของสถาบันฯ และได้เยี่ยมชมศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS)

Read More..
Wednesday, July 23, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มศว ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4
By rise @ 8:59 AM :: 68 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรพงศ์ สุธรรมรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 กลยุทธ์ร่วมสมัยกับงานวิจัยเพื่อเด็กพิเศษ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2557

Read More..
Tuesday, July 15, 2014
การประชุมเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเพื่อความยั่งยืนของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
By rise @ 9:59 AM :: 64 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และบุคลากรได้ทำการประชุมเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กเพื่อความยั่งยืนของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ รายงานการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการแต่ละโครงการ อภิปรายผลในประเด็นต่างๆ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการวางแผนในการดำเนินงานครั้งต่อไป

Read More..
Page 4 of 31First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :