Login
     
 
ประกาศ
 
ศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS) - Thursday, February 14, 2013

ศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ขอเชิญชวนนิสิตพิการเข้ามาดาวน์โหลดแบบสำรวจความต้องการ การสนับสนุนสำหรับนิสิตพิการได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ

 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Thursday, January 23, 2014
ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับฟังการประเมินผลค่าย “ปลดล็อค..วัย KIDS พิชิตการอ่าน”
By rise @ 3:08 PM :: 42 Views

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อรับฟังการประเมินผลค่าย “ปลดล็อค..วัย KIDS พิชิตการอ่าน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและประธานในการวินิจฉัย ได้ให้ความรู้ ความเข้าใจในผลการประเมินเด็ก ค่าย “ปลดล็อค..วัย KIDS พิชิตการอ่าน” นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์จากภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเด็ก ร่วมให้ข้อสรุปและคำแนะนำจากผลการประเมินกับผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพเด็กด้านการอ่านต่อไป

Read More..
Thursday, January 23, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ให้สัมภาษณ์รายการข่าวเที่ยง ช่อง 5 เรื่องวิเคราะห์การอ่านเด็กไทยแก้ไขอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้
By rise @ 3:01 PM :: 31 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้สัมภาษณ์รายการข่าวเที่ยง ช่อง 5 เรื่องวิเคราะห์การอ่านเด็กไทยแก้ไขอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557

Read More..
Monday, January 20, 2014
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557
By rise @ 12:40 PM :: 27 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในเทศกาลวันเด็กสืบสานวัฒนธรรมไทยเชื่อมความสัมพันธ์สู่อาเซียนภายใต้ชื่อว่า “ Play&Learn เพลินอาเซียน” ซึ่งมีเด็กๆ มาร่วมเล่นเกมและทำกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 400 คน เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ตั้งแต่ 8.00 น. - 14.00 น. ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

Read More..
Friday, January 17, 2014
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษร่วมกับภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2557
By rise @ 2:56 PM :: 30 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษร่วมกับภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2557 เพื่อสานความสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงาน โดยมีรองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสถาบัน อาคาร 28 ชั้น 1

Read More..
Monday, January 06, 2014
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2557 แด่รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
By rise @ 4:50 PM :: 33 Views

รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 แด่ รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์วิชิต ลีละศิธร รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.กัญญาดา อนุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Page 4 of 25First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :