Login
     
 
ประกาศ
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ - Tuesday, July 15, 2014

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 ปี” ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 
ศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS) - Thursday, February 14, 2013

ศูนย์บริการนิสิตพิการ (Disability Support Service : DSS) สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ขอเชิญชวนนิสิตพิการเข้ามาดาวน์โหลดแบบสำรวจความต้องการ การสนับสนุนสำหรับนิสิตพิการได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดแบบสำรวจฯ

 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Tuesday, April 15, 2014
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ก้าวสู่ปีที่ 4
By rise @ 9:09 AM :: 35 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ก้าวสู่ปีที่ 4 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมสถาบัน อาคาร 28 ชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์จากภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ อาจารย์จากสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา นิสิตปริญญาโท และนิสิตจากศูนย์บริการนิสิตพิการ(DSS) มาร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย

Read More..
Thursday, March 27, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เป็นวิทยากรเรื่อง “กิจกรรมสร้างเสริมการคิดนอกกรอบ และคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์”
By rise @ 12:09 PM :: 40 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรเรื่อง “กิจกรรมสร้างเสริมการคิดนอกกรอบ และคิดเชิงริเริ่มสร้างสรรค์” ในโครงการอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน (Move World Together) โดยมีตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จากภาคกลาง จำนวน 110 คน ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ

Read More..
Tuesday, March 18, 2014
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันปัญหาสมาธิสั้น
By rise @ 9:39 PM :: 49 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษ ในพระบรมราชูปถัมภ์พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และคลินิกสุขภาวะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ก้าวทันปัญหาสมาธิสั้น โดย รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น จากโรงพยาบาลศิริราช ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 8101 อาคารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.

Read More..
Thursday, March 13, 2014
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดให้มีการบรรยายเรื่อง "การทำวิจัยเชิงนโยบาย" ในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
By rise @ 1:38 PM :: 39 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โดยมีการบรรยายเรื่อง การทำวิจัยเชิงนโยบาย เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานวิจัย และสามารถนำข้อมูลจากการวิจัยมาใช้ในการออกนโยบายหรือดำเนินงานต่างๆ และสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานต่อไปในอนาคต

Read More..
Friday, March 07, 2014
ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ ในฐานะได้ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มศว
By rise @ 5:45 PM :: 42 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ ในฐานะได้ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Page 4 of 27First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :