Login
     
 
ประกาศ
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย - Friday, May 01, 2015

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Monday, January 05, 2015
ร่วมงานศรีนครินทร์ สีสันแห่งความสุข 2558
By rise @ 11:19 AM :: 62 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมงานศรีนครินทร์ สีสันแห่งความสุข 2558 ณ สนามกลางหม่อมราชวงศ์จุรีพรหมกมลาศน์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

Read More..
Monday, January 05, 2015
มอบกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 แด่ อธิการบดี
By rise @ 11:12 AM :: 49 Views

รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์ และบุคลากรสถาบันฯ นำกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 มอบแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

Read More..
Monday, January 05, 2015
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในงานศรีนครินทร์ สีสันแห่งความสุข
By rise @ 11:08 AM :: 36 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมกันทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในงานศรีนครินทร์ สีสันแห่งความสุข ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีและบริเวณลานเล่นล้อ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557

Read More..
Tuesday, December 23, 2014
ศึกษาดูงานศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
By rise @ 10:51 AM :: 83 Views

ทีมผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะอาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันศึกษาดูงานที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการวิชาการสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อพัฒนางานวิชาการและงานบริหารให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557

Read More..
Tuesday, December 23, 2014
ศึกษาดูงานสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่
By rise @ 10:47 AM :: 122 Views

ทีมผู้บริหาร อาจารย์ และนักวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะอาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกันศึกษาดูงานที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการวิชาการสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อพัฒนางานวิชาการและงานบริหารให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557

Read More..
Page 4 of 36First   Previous   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 5632 หรือ 5639
โทรสาร  0-22596173, 0-2649-5000 ต่อ 5639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :