Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Monday, July 07, 2014
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 8 ปี
By rise @ 3:54 PM :: 589 Views

คณะอาจารย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ครบรอบ 8 ปี วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

Read More..
Monday, July 07, 2014
ประชุมผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเข้าค่าย “ปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน”
By rise @ 3:27 PM :: 522 Views

เมื่อวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดค่าย “ปลดล็อค..วัยKIDS พิชิตการอ่าน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรในการประชุมผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาเข้าค่ายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน และยังมีอาจารย์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์จากภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านเด็กร่วมให้ข้อมูลในการจัดกิจกรรมแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิด

Read More..
Monday, July 07, 2014
อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
By rise @ 3:14 PM :: 865 Views

คณะผู้วิจัยและวิทยากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้แบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2557 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา

Read More..
Monday, June 30, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะอาจารย์ และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เป็นวิทยากรและจัดกิจกรรมในงานมหกรรมการศึกษา RAYONG EDUCATION EXPO
By rise @ 3:42 PM :: 571 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรเรื่อง สร้างลูกอย่างไรให้เป็นนักคิด และจัดกิจกรรมวัดแววความสามารถเบื้องต้นโดยคณะอาจารย์และบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้แก่เด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในงานมหกรรมการศึกษา RAYONG EDUCATION EXPO ณ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2557

Read More..
Thursday, June 12, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษา เป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง “เติมอาหารกาย เสริมอาหารใจ บำรุงอาหารสมอง” ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park
By rise @ 6:01 PM :: 644 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง “เติมอาหารกาย เสริมอาหารใจ บำรุงอาหารสมอง” ในงานแถลงข่าวโครงการลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 9 ก้าวสู่อาเซียน ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557

Read More..
Page 20 of 46First   Previous   15  16  17  18  19  [20]  21  22  23  24  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :