Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Wednesday, September 03, 2014
มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มศว เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
By rise @ 11:23 AM :: 605 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

Read More..
Wednesday, September 03, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ กล่าวแสดงความยินดีและให้กำลังใจนิสิตฯ รวมทั้งแนะนำการให้บริการของศูนย์ DSS
By rise @ 10:11 AM :: 602 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ กล่าวแสดงความยินดี และให้กำลังใจกับนางสาวทิพภาวรรณ พลล่องช้าง และนายวิรุตม์ อภัยวงศ์ นิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย รวมทั้งแนะนำการให้บริการของศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ (DSS) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557

Read More..
Monday, August 25, 2014
แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มศว เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557
By rise @ 5:24 PM :: 663 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี โยเหลา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสครบรอบ 59 ปี เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Read More..
Friday, August 22, 2014
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มศว
By rise @ 5:55 PM :: 910 Views

อาจารย์และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนา คณะสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Read More..
Friday, August 22, 2014
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี
By rise @ 5:43 PM :: 534 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ทันแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ณ ห้องประชุมนาฏศาลา อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557

Read More..
Page 17 of 46First   Previous   12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :