Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Friday, September 26, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ร่วมเสวนาในงาน Think Fast Smart Kids หนูน้อยสมองไวแม่สร้างได้
By rise @ 3:59 PM :: 1546 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ร่วมเสวนาในงาน Think Fast Smart Kids หนูน้อยสมองไวแม่สร้างได้ ณ คริสตัลดีไซน์ เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2557 และห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557

Read More..
Friday, September 26, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการ และนักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เข้าร่วมงานสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ปี 2557
By rise @ 3:51 PM :: 1297 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการ และนักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมงานสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ปี 2557 โดยได้นำเสนอผลสำเร็จในการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กอย่างยั่งยืน จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 16 และ 18 กันยายน 2557

Read More..
Friday, September 26, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว นำเสนอผลงานวิจัยฯ ในงานการศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
By rise @ 3:44 PM :: 819 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำเสนอผลงานวิจัยด้านการจัดการเรียนรวมเรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่ช่วยเหลือและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการจัดการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ:การศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ในงานการศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

Read More..
Friday, September 26, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้นำเสนอผลงานฯ ในงานการศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
By rise @ 3:38 PM :: 1034 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้นำเสนอผลงานวิชาการและผลการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice ด้านสื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวมในงานการศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ

Read More..
Wednesday, September 17, 2014
ร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในงาน "วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี" และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557
By rise @ 2:02 PM :: 646 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ นำคณะอาจารย์สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในงาน "วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี" และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2557

Read More..
Page 16 of 46First   Previous   11  12  13  14  15  [16]  17  18  19  20  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :