Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Wednesday, January 28, 2015
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
By rise @ 12:26 PM :: 620 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากคุณพนารี สายพัฒนะ นักวิชาการศึกษาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษามาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำหนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Tuesday, January 13, 2015
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก “เทศกาลวันเด็ก เด็กไทยยุคใหม่ รักษ์ไทย รักษ์โลก”
By rise @ 1:46 PM :: 725 Views

อาจารย์และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก “เทศกาลวันเด็ก เด็กไทยยุคใหม่ รักษ์ไทย รักษ์โลก” ณ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558

Read More..
Monday, January 05, 2015
ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี
By rise @ 11:32 AM :: 566 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และอาจารย์ของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักคอมพิวเตอร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 21 ปี ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 12 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

Read More..
Monday, January 05, 2015
มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By rise @ 11:27 AM :: 702 Views

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤทธิ์ วัฒนชัยยิ่งเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Monday, January 05, 2015
มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 แด่ รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
By rise @ 11:23 AM :: 705 Views

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557 รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2558 แด่ รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Page 13 of 46First   Previous   8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  Next   Last   
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :