Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Tuesday, March 29, 2016
อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข กล่าวต้อนรับและบรรยายฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงานจากสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้
By rise @ 8:15 PM :: 1012 Views
 
อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับงานการศึกษาพิเศษรูปแบบการจัดการเรียนการสอน หัวข้อ "เทคนิคการสร้างแรงจูงใจและนวัตกรรมด้านการศึกษาพิเศษ" ให้แก่จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น พยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการศึกษาพิเศษ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ ที่เข้ามาศึกษาดูงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
 
 
 
   
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :