Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Thursday, May 14, 2015
อาจารย์และนักศึกษาสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศึกษาดูงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
By rise @ 4:30 PM :: 844 Views
 
อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับและบรรยายงานด้านวิชาการของสถาบันที่เกี่ยวกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ให้แก่อาจารย์และนักศึกษาสาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่เข้ามาศึกษาดูงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :