Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Wednesday, January 28, 2015
โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
By rise @ 12:26 PM :: 615 Views
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร โดยได้รับเกียรติจากคุณพนารี สายพัฒนะ นักวิชาการศึกษาฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษามาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสำหนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :