Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Friday, September 26, 2014
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการ และนักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เข้าร่วมงานสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ปี 2557
By rise @ 3:51 PM :: 1305 Views
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการ และนักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมงานสัมมนาด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ปี 2557 โดยได้นำเสนอผลสำเร็จในการจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กอย่างยั่งยืน จังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 16 และ 18 กันยายน 2557
 
 
 
   
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :