Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Thursday, February 27, 2014
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ เป็นประธานเปิดงานในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพครั้งที่ 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง
By rise @ 12:14 PM :: 450 Views
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดงานในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพครั้งที่ 2 ของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ส่งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :