Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Friday, February 07, 2014
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
By rise @ 4:14 PM :: 530 Views
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานเปิดงานในโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยเชิญบุคลากรจากฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมกับบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และให้ข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ส่งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องเรียนชั้น 3 อาคาร สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :