Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Monday, May 20, 2013
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
By rise @ 10:55 AM :: 483 Views
 

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ตามแผนยุทธศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยจัดอบรม เรื่อง การดูแลและให้การช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษให้แก่ครูและผู้ปกครอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และการสอนเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพุทธิสาร ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

 
รายงานการส่งเสริมศักยภาพเด็กเพื่อความยั่งยืน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :