Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Friday, May 17, 2013
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2555 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
By rise @ 10:08 AM :: 626 Views
 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร อาจารย์และบุคลากรของสถาบันฯ ร่วมกันเสนอผลการดำเนินงานของสถาบันฯ เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2555 กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องวินิจฉัยศักยภาพ อาคารสำนักทดสอบทางจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2555 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก

 
 
 
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :