Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Thursday, May 16, 2013
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวิชาการระดับชาติ
By rise @ 1:29 PM :: 688 Views
 

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 3 เรื่อง มิติใหม่การวิจัยทางการศึกษาพิเศษในศตวรรษที่ 21: Mixed Method" จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมี ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับและนำชมการแสดงของเด็กที่มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมกันนี้ท่านอธิการบดียังร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับน้องๆ นักแสดงอยากเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
 
 
 
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :