Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Tuesday, February 14, 2012
ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาพิเศษและการจัดกิจกรรมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
By rise @ 5:01 PM :: 1119 Views
 
คณะอาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย อาจารย์ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ พานิสิตระดับปริญญาโท ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาพิเศษและการจัดกิจกรรมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุโขทัย และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
 
 
 
 
 
(ภาพด้านล่าง) อาจารย์ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบของที่ระลึกแด่อาจารย์บุษบา ตาไว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสุโขทัย เนื่องในโอกาสให้การต้อนรับคณะดูงานจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอย่างอบอุ่น และให้ความรู้ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
 
 
   
 
(ภาพด้านล่าง) อาจารย์ ดร. ปณิชกา จีรพรชัย หัวหน้าศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก ให้การต้อนรับคณะดูงานจากภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และร่วมถ่ายภาพที่ระลึก เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
 
 
   
 
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :