Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from September 2013
Friday, September 27, 2013
พิธีเปิดศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาโรงเรียนร่มเกล้า
By rise @ 10:20 AM :: 730 Views

รองศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาโรงเรียนร่มเกล้า เพื่อให้เป็นศูนย์ต้นแบบในการพัฒนาและค้นหาแววความสามารถพิเศษของนักเรียน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556

Read More..
Friday, September 27, 2013
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2556 รุ่นที่ 4
By rise @ 10:11 AM :: 836 Views

อาจารย์ ดร.ชนิดา มิตรานันท์ อาจารย์ ดร.สุธาวัลย์ หาญขจรสุข อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ อาจารย์ ดร.ลินดา เยห์ อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปี 2556 รุ่นที่ 4 ณ โรงแรมโนโวลเทลหัวหินชะอำบีช รีสอร์ทแอนด์สปา จ.เพชรบุรี

Read More..
Thursday, September 19, 2013
พิธีวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในงาน “วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี” และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556
By rise @ 2:06 PM :: 894 Views

คณะอาจารย์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในงาน "วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี" และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556

Read More..
Wednesday, September 04, 2013
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน
By rise @ 12:31 PM :: 750 Views

เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมกันมอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556

Read More..
Monday, September 02, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการวัดความคิดสร้างสรรค์ ในการประชุมระดับนานาชาติ
By rise @ 3:03 PM :: 644 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการวัดความคิดสร้างสรรค์ ในการประชุมระดับนานาชาติ The 20th the World Conference on Gifted and Talented Children ระหว่างวันที่ 15-28 สิงหาคม 2556 ณ เมืองหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :