Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from September 2012
Tuesday, September 18, 2012
พิธีวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในงาน วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555
By rise @ 9:55 AM :: 1540 Views

คณะอาจารย์สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และคณะอาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา สักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ในงาน วันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี และวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555

Read More..
Tuesday, September 18, 2012
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ศึกษาดูงานการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่วม และพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กพิเศษ
By rise @ 9:42 AM :: 1072 Views

รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับคณะครูและบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ที่มาศึกษาดูงานการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนร่วม และพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กพิเศษด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555

Read More..
Tuesday, September 11, 2012
ประชุมคณะผู้วิจัยตามโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย
By rise @ 3:34 PM :: 1022 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ และรองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะผู้วิจัยตามโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2555

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :