Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from July 2012
Thursday, July 26, 2012
ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2"
By rise @ 11:23 AM :: 1281 Views

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "งานวิจัยทางการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 2" จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมี ศาสตราจารย์ศรียา นิยมธรรม ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาพิเศษในพระราชูปถัมภ์ฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ให้การต้อนรับและนำชมนิทรรศการเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2555 ณ อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read More..
Wednesday, July 25, 2012
คณะอาจารย์และบุคลากรฯ เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง "การทดสอบและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ"
By rise @ 3:46 PM :: 1064 Views

คณะอาจารย์จากสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และบุคลากรจากโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ (บก 2) เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องการทดสอบและส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จาก Prof.June Maker ผู้เชี่ยวชาญด้าน Gifted Children, Performance Assessment และร่วมถ่ายภาพที่ระลึก ในงานสัมมนา The 12th Asia-Pacific Conference on Giftedness ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันที่ 16 กรกฎาคม 2555

Read More..
Wednesday, July 25, 2012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง A Study on the Impact of Activities for Enhancing Creative Thinking Skills in Young Children
By rise @ 3:41 PM :: 1001 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง A Study on the Impact of Activities for Enhancing Creative Thinking Skills in Young Children ในงานสัมมนา The 12th Asia-Pacific Conference on Giftedness ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ วันที่ 17 กรกฎาคม 2555

Read More..
Wednesday, July 25, 2012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนจากประเทศไทย ในเวทีการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษในระดับนานาชาติ
By rise @ 3:35 PM :: 1148 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Exclusive board ของ APFG (Asia-Pacific Federation on Giftedness) ซึ่งถือเป็นผู้แทนจากประเทศไทย ในเวทีการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษในระดับนานาชาติ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555

Read More..
Monday, July 09, 2012
การอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้เพื่อโลกที่ยั่งยืน ให้แก่ตัวแทนเยาวชนจากภาคใต้ 14 จังหวัด ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2555 ณ เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
By rise @ 9:42 AM :: 1188 Views

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดกิจกรรมทางวิชาการ ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( มธ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในการอบรมผู้นำเยาวชนภาคใต้เพื่อโลกที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 21-24 มิถุนายน 2555 ณ เขื่อนรัชชประภา อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

Read More..
Monday, July 09, 2012
โครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนให้แก่ 4 โรงเรียนในตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
By rise @ 9:25 AM :: 1395 Views

โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษ และเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ (บก 2) ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ จัดโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนให้แก่ 4 โรงเรียนในตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :