Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from April 2015
Monday, April 20, 2015
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2556 ในระดับดีมาก
By rise @ 9:12 AM :: 456 Views

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบรางวัลคุณภาพ แห่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2556 แด่สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการร่วมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและมุ่งพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพในระดับดีมาก โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้แทนในการรับรางวัล

Read More..
Friday, April 03, 2015
รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมพิธีถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ
By rise @ 9:38 AM :: 681 Views

รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี 2 เมษายน 2558 ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ และร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :