Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from March 2015
Tuesday, March 31, 2015
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี
By rise @ 11:32 AM :: 778 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ และอาจารย์ของสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

Read More..
Wednesday, March 25, 2015
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดอบรมเรื่อง “การทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา”
By rise @ 9:03 AM :: 620 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดอบรมเรื่อง “การทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา” โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 23 มีนาคม 2558

Read More..
Friday, March 06, 2015
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
By rise @ 12:00 PM :: 627 Views

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากร โดยรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษฝ่ายบริหาร นำอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

Read More..
Tuesday, March 03, 2015
มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ
By rise @ 9:09 AM :: 620 Views

รองศาสตราจารย์ ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรีที่อยู่ในความดูแลของศูนย์บริการสนับสนุนนิสิตพิการ

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :