Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from February 2012
Friday, February 17, 2012
การประชุมสภาคนพิเศษ "ก้าวไปด้วยกัน" ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
By rise @ 12:49 PM :: 1073 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ จัดการประชุมสภาคนพิเศษ "ก้าวไปด้วยกัน" ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ วังรีรีสอร์ท จังหวัดนครนายก จึงขอเชิญบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ครอบครัวผู้ที่มีความต้องการพิเศษและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อก้าวสู่โลกทัศน์ใหม่ "หนึ่งเสียง หนึ่งความหมาย ที่อยากให้ทุกคนได้ยิน" โทร.02-6495000 ต่อ 5631,5639

Read More..
Friday, February 17, 2012
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2553
By rise @ 12:22 PM :: 1178 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2553 ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์ ในการนี้ทางสภามหาวิทยาลัยมีมติถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ ปริญญากิตติมศักดิ์ แด่พระธรรมวิมลโมลี (ธีรปญโญ) เจ้าอาวาสวัดชลประธานรังสฤษฎ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Read More..
Wednesday, February 15, 2012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ให้สัมภาษณ์ร่วมกับครอบครัวของ ด.ช.ธันวา วรตุ่นแก้ว ในรายการ 5 เช้าข่าวดี
By rise @ 5:17 PM :: 1332 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้สัมภาษณ์ร่วมกับครอบครัวของ ด.ช.ธันวา วรตุ่นแก้ว หรือน้องปังปอนด์ ในรายการ 5 เช้าข่าวดี ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เวลา 08.35 น. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Read More..
Tuesday, February 14, 2012
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เปิดเผยกับรายการเจาะประเด็น เกี่ยวกับข่าวด.ช.ธันวา วรตุ่นแก้ว
By rise @ 5:12 PM :: 1147 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดเผยกับรายการเจาะประเด็น ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เกี่ยวกับข่าวด.ช.ธันวา วรตุ่นแก้ว

Read More..
Tuesday, February 14, 2012
ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาพิเศษและการจัดกิจกรรมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ
By rise @ 5:01 PM :: 1311 Views

คณะอาจารย์ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นำโดย อาจารย์ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์ พานิสิตระดับปริญญาโท ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาพิเศษและการจัดกิจกรรมให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดสุโขทัย และ ศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :