Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from October 2013
Wednesday, October 30, 2013
ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว มอบ ประกาศนียบัตรและถ่ายภาพที่ระลึกกับเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างพลังการเรียนรู้ด้วย EQ-SQ
By rise @ 9:05 AM :: 1716 Views

ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว มอบ ประกาศนียบัตรและถ่ายภาพที่ระลึกกับเด็กๆ ที่เข้าร่วมโครงการค่ายสร้างพลังการเรียนรู้ด้วย EQ-SQ ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Wednesday, October 30, 2013
ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7
By rise @ 8:47 AM :: 657 Views

ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 7 เกี่ยวกับกิจกรรมค่ายสร้างพลังการเรียนรู้ด้วย EQ-SQ และนำชมกิจกรรมของเด็กๆ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Thursday, October 24, 2013
ประชุมผู้ปกครองที่พาบุตร-หลานเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างพลังการเรียนรู้ด้วย EQ-SQ
By rise @ 2:28 PM :: 712 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมกับ ภาควิชาการศึกษาพิเศษ จัดประชุมผู้ปกครองที่พาบุตร-หลานเข้าร่วมกิจกรรมค่ายสร้างพลังการเรียนรู้ด้วย EQ-SQ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจถึงประโยชน์ที่เด็กจะได้รับ รวมถึงบทบาทของครอบครัวที่จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาการสร้างพลังการเรียนรู้ด้วย EQ-SQ สำหรับเด็ก ในการเข้าค่ายสร้างพลังการเรียนรู้ด้วย EQ-SQ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักทดสอบทางจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Read More..
Thursday, October 10, 2013
รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แก้ปัญหาการพูดของเด็กด้วยวาทะบำบัด” ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6
By rise @ 10:04 PM :: 703 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แก้ปัญหาการพูดของเด็กด้วยวาทะบำบัด” ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2556

Read More..
Thursday, October 10, 2013
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นวิทยากรบรรยายและวิทยากรสัมมนากลุ่มย่อยเรื่อง “โรงเรียนในฝัน : ต้นแบบห้องเรียนคุณภาพฝึกอัจฉริยภาพรอบด้านสำหรับเด็ก” ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6
By rise @ 9:54 PM :: 682 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “โรงเรียนในฝัน : ต้นแบบห้องเรียนคุณภาพฝึกอัจฉริยภาพรอบด้านสำหรับเด็ก” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2556 และเป็นวิทยากรสัมมนากลุ่มย่อยเรื่อง “โรงเรียนในฝัน : ต้นแบบห้องเรียนคุณภาพฝึกอัจฉริยภาพรอบด้านสำหรับเด็ก” เมื่อวันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ.2556 ในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 6 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :