Login
     
 
ประกาศ
 
 
 
 
 
News Archives

 

ข่าวสารทั่วไป

Current Articles | Categories | Search

Articles from January 2012
Monday, January 30, 2012
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว จัดการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๑ "ก้าวไปด้วยกัน" ก้าวข้ามความแตกต่าง..สะท้อนตัวตนคนพิการมีคุณค่าต่อสังคม
By rise @ 1:10 PM :: 1658 Views

รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เปิดเผยถึงการจัดการประชุมสภาคนพิเศษ ครั้งที่ ๑ ภายใต้ชื่อว่า "ก้าวไปด้วยกัน" มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กลุ่มผู้ที่มีความต้องการพิเศษได้เห็นคุณค่าของตนเอง เนื่องจากคนกลุ่มนี้มีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมและต้องการพลังเกื้อหนุนจากภายนอกเพื่อสร้างพลังให้กับตนเอง

Read More..
Thursday, January 26, 2012
ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง "เทคนิคเรียนดีด้วยความสนุก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้ลูกรัก"
By rise @ 4:30 PM :: 1182 Views

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นวิทยากรเสวนาเรื่อง "เทคนิคเรียนดีด้วยความสนุก ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้ลูกรัก" ในงาน Super Brain with 4 Powers พัฒนาลูกให้ถึงที่สุดของศักยภาพ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3

Read More..
Thursday, January 26, 2012
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เข้าใจและส่งเสริมศักยภาพเด็ก"
By rise @ 10:54 AM :: 1434 Views

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เข้าใจและส่งเสริมศักยภาพเด็ก" จัดโดยโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 23 – 25 มกราคม พ.ศ. 2555 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องจามจุรี โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.องครักษ์ จ.นครนายก

Read More..
Thursday, January 19, 2012
การอบรมเรื่อง "การพัฒนาบุคลากรในงานประกันคุณภาพ"
By rise @ 1:03 PM :: 1217 Views

เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม "การพัฒนาบุคลากรในงานประกันคุณภาพ" ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้เกิดความรู้ความเข้าใจร่วมกันในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา

Read More..
Monday, January 16, 2012
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ในงานวันเด็กนานาชาติ สืบสานวัฒนธรรม
By rise @ 3:07 PM :: 1734 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ร่วมกับโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษและเด็กที่มีความต้องการพิเศษแห่งชาติ (บก 2) จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ในงานวันเด็กนานาชาติ สืบสานวัฒนธรรม บูธอัจฉริยะข้ามโลก ณ เรือนไทยหมู่ ธ ทูลกระหม่อมแก้ว พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก

Read More..
Sunday, January 08, 2012
ค่ายเด็กเก่งสมองไว..รุ่น หนูน้อยตามรอยอัจฉริยะ ใช้แรงบันดาลใจจากคนเก่งฝึกเด็กไทยให้คิดต่างและมีกลยุทธ์แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
By rise @ 11:04 PM :: 1493 Views

เปิดรับสมัครแล้ว ค่ายเด็กเก่งสมองไว รุ่น "หนูน้อยตามรอยอัจฉริยะ" สำหรับเด็กอายุ 4 – 6  ปี เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาผ่านการเรียนรู้เรื่องราวของอัจฉริยะบุคคล อาทิ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์, ดาวินชี, นิวตัน, สุนทรภู่ และ ศ.ศิลป์ พีระศรี  เด็กๆ จะได้แรงบันดาลใจในการสร้างผลงานและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์จากทำงานจากอัจฉริยบุคคลแต่ละท่าน เริ่มกิจกรรมวันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2555

Read More..
Thursday, January 05, 2012
มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555 แด่รองอธิการบดีฯ
By rise @ 3:22 PM :: 1249 Views

รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพันธ์ ศรีวันยงค์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรสถาบันฯ มอบของที่ระลึกเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555 แด่ รองอธิการบดีฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

Read More..
Wednesday, January 04, 2012
สวัสดีปีใหม่อธิการบดี และผู้บริหาร มศว
By rise @ 2:25 PM :: 1158 Views

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2555 รองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ บุคลากรสถาบันฯ พร้อมด้วยนิสิตปริญญาตรี-ปริญญาโทภาควิชาการศึกษาพิเศษ นำกระเช้าของขวัญเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2555 มอบแด่ อธิการบดี และผู้บริหาร มศว

Read More..
Tuesday, January 03, 2012
สวัสดีปีใหม่ พี่น้องร่วมใจ ขับร้องเพลงไทย สานสัมพันธ์กลมเกลียว
By rise @ 10:30 AM :: 924 Views

สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษจัดกิจกรรมเพื่อสานความสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานให้มีความกลมเกลียว มีส่วนร่วมในการสืบสานอนุรักษ์เพลงไทยและเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรในการทำงานภายใต้ชื่อ “สวัสดีปีใหม่ พี่น้องร่วมใจ ขับร้องเพลงไทย สานสัมพันธ์กลมเกลียว” โดยมีรองศาสตราจารย์ดารณี ศักดิ์ศิริผล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ ห้องวินิจฉัยศักยภาพ อาคาร 8 ชั้น 1

Read More..
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 15639 และ 12711 - 12714
เบอร์โทรสาร 02-649-5000 ต่อ 15639
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่ :